www.kraxnet.cz Xnet.cz | XNet Blog | Administrace | Railshosting.cz  

XNet Wiki Encyklopedie návodů, postupů a informací pro často řešené problémy

 

Platba prostřednictvím kreditu

I když se snažíme na výzvách k úhradě slučovat co nejvíce souběžně prodlužovaných služeb, může být při jejich velkém objemu nepohodlné hradit všechny výzvy k úhradě zvlášť. Nabízíme proto možnost hradit objednané služby prostřednictvím kreditu, který u nás složíte formou zálohy. Kredit poté můžete čerpat na nové služby nebo prodlužování stávajících. Jak často budete kredit doplňovat záleží jen na Vás.

Jak zřídit kreditní účet?

Napište nám na adresu a my Vám zřídíme kreditní účet a přidělíme variabilní symbol.

Jak doplnit kredit?

Pod přiděleným variabilním symbolem poukážete Vámi zvolenou částku ve prospěch našeho účtu. Jakmile bude úhrada připsána, vystavíme na přijatou zálohu daňovový doklad pro účely DPH. Doklad Vám zašleme poštou a bude dostupný v systému XNET přes web i API ve formátu PDF. Na kreditní účet bude připsána částka oproštěná o DPH.

Jak zjistím stav svého kreditního účtu?

V pravém horním rohu administrace zvoleného účtu je vždy zobrazen aktuální zůstatek. Ten je dostupný také přes API.

Jak čerpat kredit?

Po objednání služeb, ať již přes web nebo prostřednictvím automatického obnovování služby je vystavena výzva k úhradě. Pokud máte na kreditu dostatek prostředků (stejně nebo více než je celková částka bez DPH uvedená na výzvě k úhradě), objeví se Vám v přehledu “Jak zaplatit” tlačítko “Zaplatit z kreditu”. Po odkliknutí dojde k odečtení částky bez DPH z Vašeho kreditního účtu a k poskytnutí objednaných služeb.

Jak probíhá vyúčtování kreditu?

Ke konci každého kalendářního měsíce, ve kterém byl na Vašem kreditním účtu zaznamenán pohyb Vám vystavíme zúčtovací fakturu, kterou Vám zašleme poštou a bude dostupná v systému XNET přes web i API ve formátech PDF, XML a CSV