www.kraxnet.cz Xnet.cz | XNet Blog | Administrace | Railshosting.cz  

XNet Wiki Encyklopedie návodů, postupů a informací pro často řešené problémy

 

Nastavení notifikace o novém emailu v administraci

U každé emailové schránky si můžete nastavit notifikaci o přijetí nového emailu. Notifikace je odesílána jako nový email na zadanou adresu. Nejčastěji bývá tato funkce používána pro doručovaní SMS notifikací o nových emailech. U svého mobilního operátora si zjistěte, na jakou emailovou adresu si máte notifikace nechat posílat, aby Vám je doručil jako SMS.

Do políčka pro nastavení notifikace lze vyplnit emailovou adresu, ale i formátovací příkaz. Můžete tak upravit text zasílané zprávy. Pokud vyplníte pouze emailovou adresu, bude notifikace obsahovat pouze informaci o tom, že Vám do schránky dorazila nová zpráva.

V případě, že máte zájem o více informací o doručeném emailu, můžete použít následující proměnné:

$f – adresa odesílatele (from)
$t – adresa příjemce (to)
$b – obsah emailu (body)
$s – předmět emailu (subject)

U každé proměnné je možné je možné nastavit i maximální délku obsahu. To je vhodné při notifikaci prostřednictvím SMS, kdy se zpráva musí vejít do 160 znaků. Maximální délku obsahu nastavíte uvedením její hodnoty do závorky.
např. $b(100) = pouze 100 znaků z obsahu emailu.

Formátovací příkaz napiště za emailovou adresu, kam chcete notifikaci odesílat a od adresy ho oddělte dvojtečkou.

Příklad nastavení:

mobilniemail@notifikuj.tld:Prisel email od $f s predmetem $s(100)