www.kraxnet.cz Xnet.cz | XNet Blog | Administrace | Railshosting.cz  

XNet Wiki Encyklopedie návodů, postupů a informací pro často řešené problémy

 

Jak si nastavím vlastní stránku 404

V kořenovém adresáři webu vytvořte soubor .htaccess a doplňte do něj:

ErrorDocument 404 http://adresa.vasi.404.stranky