www.kraxnet.cz Xnet.cz | XNet Blog | Administrace | Railshosting.cz  

XNet Wiki Encyklopedie návodů, postupů a informací pro často řešené problémy

 

Jak probíhá standardní úhrada za služby XNET

Nová služba

Na základě Vaší objednávky přijaté prostřednictím www.xnet.cz Vám vystavíme výzvu k úhradě, která ja ihned přístupná v centru administrace . Výzva k úhradě obsahuje kromě popisu služeb hlavně informaci o celkové částce k úhradě, variabilní symbol a číslo účtu. U většiny služeb zasíláme výzvu k úhradě též běznou poštou spolu s předtištěnou poštovní poukázkou. Zaplatit tedy můžete prostřednictvím bankovního převodu nebo v hotovosti na poště či pokladně banky.

Po připsání Vaší úhrady ve prospěch našeho účtu Vám poskytneme objednané služby a vystavíme daňový doklad. Ten zasíláme u většiny služeb poštou a je k dispozici na www.xnet.cz.

Prodloužení služby

Měsíc před vypršením platnosti objednané služby Vám emailem zašleme výzvu k úhradě poplatků za další období. U většiny služeb jí zasíláme též poštou spolu s předtištěnou poštovní poukázkou.

O prodloužení služby můžete také požádat kdykoliv dříve prostřednictvím centra administrace

Pokud nemáte o službu v dalším období zájem, stačí neuhradit výzvu k úhradě a služba bude automaticky zrušena.

Po připsání Vaší úhrady ve prospěch našeho účtu Vám poskytneme objednané služby a vystavíme daňový doklad. Ten zasíláme u většiny služeb poštou a je k dispozici na www.xnet.cz.