www.kraxnet.cz Xnet.cz | XNet Blog | Administrace | Railshosting.cz  

XNet Wiki Encyklopedie návodů, postupů a informací pro často řešené problémy

 

Jak požívat bundler

Do deploy.rb přidejte:

after "deploy:update_code", "bundler:bundle_new_release" 
namespace :bundler do 
 task :create_symlink, :roles => :app do
  set :bundle_dir, File.join(release_path, 'vendor/bundle')

  shared_dir = File.join(shared_path, 'bundle')
  run "if [ -d #{bundle_dir} ]; then rm -rf #{bundle_dir}; fi" # in the event it already exists..?
  run("mkdir -p #{shared_dir} && ln -s #{shared_dir} #{bundle_dir}")
 end

 task :bundle_new_release, :roles => :app do
  bundler.create_symlink
  run "cd #{release_path} ; RB_USER_INSTALL=1 bundle install --path #{bundle_dir} --deployment" 
 end
end