www.kraxnet.cz Xnet.cz | XNet Blog | Administrace | Railshosting.cz  

XNet Wiki Encyklopedie návodů, postupů a informací pro často řešené problémy

 

Jak odeslat email z formuláře

Soubor s formulářem
<form action="mail.php" method="post">
Name: <input type="text" name="name" size="20" /><br />
Email: <input type="text" name="email" size="30" /><br />
Subject: <input type="text" name="subject" size="30" /><br />
Text:<textarea name="text" name="text" cols="50" rows="10"></textarea><br />
<input type="submit" name="submit" value="Send" />
</form>
Skript který email odešle
<?
$to = 'sem-to-chci@poslat.tld';
// pokud neco predavame z formulare do Subjectu, To nebo Headru se musi vstup zkontrolovat ze neobsahuje \r nebo \n
$subject =  ereg_replace("[\r\n]", "", $_POST['subject']) . " / Email z Webu";
$message = " 
Email z Webu od
Jmeno: ".$_POST["name"]." 
Email: ".$_POST["email"]." 
Text: ".$_POST["text"]." 
";
$headers = "From: email-z-webu@z-domeny.tld";
$result = mail($to, $subject, $message, $headers);
if ($result) {
 echo "Email odeslan";
} else {
 echo "Email se nepodarilo odeslat" 
}
?>